Certificari / Acreditari

Laboratorul este acreditat de Asociatia de acreditare din Romania - RENAR conform cerintelor SR EN ISO 15189 din 2007

Image: